Arkitektur som Investering

Välkommen till PNTHAUS

Se ProjektMer Info
Arkitekturen i Europa

Arkitekturen i Europa

är inte som i Sverige. Och jag är ingen vanlig svensk arkitekt. Ända sedan jag tog min examen vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm har jag strävat efter att låta den europeiska arkitektrollen inspirera och influera mitt arbete. Att svensk arkitektur sällan kan mäta sig internationellt märkte jag redan under min studietid, som jag delvis tillbringade i Portugal och Finland. Under denna tid upptäckte jag också fördelarna med att vara nära kunden i hela processen – från de första skisserna till färdig byggnad. Då är det lättare att både se till helheten och lyfta fram de fantastiska detaljerna. Jag har arbetat som anställd på större arkitektkontor, jobbat som snickare och murare, drivit egna mindre projekt och haft anställning som kommunal bygglovshandläggare – allt för att skaffa mig den erfarenhet och kompetensen som krävs för att kunna förverkliga mina idéer. Det gör jag nu i Pnthaus arkitektur. Och jag vet att det blir vackert när man väljer personliga, funktionella och yteffektiva lösningar som tar fram det bästa av fastigheten.

Se mer

Yteffektivisering

Vi kallar det yteffektivisering. Det renoveras flitigt i Stockholm och andra städer, en del kanske tar ner eller bygger upp en vägg. Jag anser att det finns många äldre och nyare lägenheter som är dåligt planerade
och utan en bra planlösning blir inte lägenheten helt bra.

Se mer
Yteffektivisering
Ombyggnader

Ombyggnader

Sveriges vanligaste bygge och kanske mest intressanta är till och ombyggnader. Detta är ett tillfälle då man kan stärka husets karraktär eller göra om det helt eller kanske göra en accentuerad tillbyggnad i en helt annan karaktär.

Se Mer

Offentligarum

Offentliga byggnader och rum, är rum för möten mellan olika människor och olika grupper därför anser vi att det är viktigt att dessa har en fantastisk gestaltning. Mer fantastisk arkitektur åt folket!

Se mer
Offentligarum

Kontakta Mig

Phone :

073 220 55 79

Email :

svedbrant@pnthaus.se

Address :

169 39 Solna, Sweden